آزمون کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه های آزاد هنری

۰۸مهر
نخستین آزمون صلاحیت تدریس مجازی موسیقی
به صورت آنلاین برگزار می شود

نخستین آزمون صلاحیت تدریس مجازی موسیقی

آزمون دریافت کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه های آزاد هنری به صورت مجازی برگزار می‌شود.