آروین صدافت کیش

۰۵شهریور
در قالب یک کتاب الکترونیک

در قالب یک کتاب الکترونیک

کتاب «درس گفتارهای کارگاه نقد موسیقی» نوشته آروین صداقت کیش (منتقد و پژوهشگر موسیقی) اولیل پاییز بصورت الکترونیک منتشر می شود.