آراز توروسیان

۲۴مرداد

جنبش دوباره تلخ زمین و امتحان سخت صبر بر سختی‌ها. . .

آراز توروسیان از مناطق زلزله زده تبریز دیدار کرد.