آخرین وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان

۳۱شهریور
پزشک استاد شجریان آخرین وضعیت جسمانی اش را تشریح کرد

پزشک استاد شجریان آخرین وضعیت جسمانی اش را تشریح کرد

حسن عباسی از پزشکان معالج محمدرضا شجریان با انتشار ویدئویی، آخرین وضعیت جسمانی این هنرمند را تشریح کرد.