آخرین روز فجر 36

۰۵اسفند
بیش از ۸ هزار تماشاگر، رقم اعلام شده ی آخرین روز موسیقی فجر ۳۶

بیش از ۸ هزار تماشاگر، رقم اعلام شده ی آخرین روز موسیقی فجر ۳۶

۸ هزار و ۸۰۲ نفر اجراهای اینترنتی آخرین روز سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر را تماشا کردند.