آثار گروه نوازی فرامرز پایور

۰۹اردیبهشت
آثار گروه نوازی زنده یاد فرامرز پایور منتشر شد
توسط مرکز تحقیقی-موسیقایی خانه پایور

آثار گروه نوازی زنده یاد فرامرز پایور منتشر شد

برای اولین‌بار پس از دسترسی «خانۀ پایور» به دست‌نوشته‌های ارزشمند استاد فرامرز پایور، آثار گروه‌نوازی ایشان منتشر شد.