آثار مهدی حسینی

۱۱شهریور
برای ارکستر سمفونی و الکترونیک

برای ارکستر سمفونی و الکترونیک

اثر «مرثیه‌های خاک» برای ارکستر سمفونی و الکترونیک به آهنگسازی «مهدی حسینی»، امروز ۱١ شهریورماه در روسیه اجرا خواهد شد.