آثار شفیعی کدکنی توسط مظفر شفیعی خوانده می‌شود

۱۰بهمن
آثار شفیعی کدکنی توسط مظفر شفیعی خوانده می‌شود

آثار شفیعی کدکنی توسط مظفر شفیعی خوانده می‌شود

گروه موسیقی «روشنا» به آهنگسازی حسین اینانلو و خوانندگی مظفر شفیعی در چارچوب برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر به اجرای برنامه می پردازد.