یوروویژن ۲۰۲۲

۰۷اسفند
ممنوعیت حضور روسیه در «یوروویژن ۲۰۲۲»

ممنوعیت حضور روسیه در «یوروویژن ۲۰۲۲»

روسیه از شرکت در رقابت‌ آواز «یوروویژن» امسال تحریم شد.