گروه کر صلح نوای شهرآشوب

۲۷فروردین
«علی قزانی» عنوان کرد:

«علی قزانی» عنوان کرد:

گروه کر صلح نوای شهرآشوب، در مسابقات آسیایی «پسیفیک، کولومبو ۲۰۱۷ سریلانکا» حضور پیدا می کند.
+این گروه کر صلح به رهبری «محمدرضا‌ پورمقدم» در شهریورماه سال ۱۳۹۴ در مرکز آموزش موسیقی «نوای شهرآشوب» پایه گذاری شده است