گروه موسیقی جانا

۱۶اسفند
تیزر تصویری این کنسرت را در ادامه از موسیقی ایرانیان ببینید

تیزر تصویری این کنسرت را در ادامه از موسیقی ایرانیان ببینید

کنسرت گروه موسیقی «جانا» برگزار می شود. در ادامه نیز می توانید تیزر این کنسرت را از موسیقی ایرانیان دانلود کنید و ببینید.
+سه نوازی مهدی پاک نژاد، رامین مظاهری و فرهاد اسدی به روی صحنه می رود

۱۳اردیبهشت

کنسرت گروه جانا

گروه موسیقی جانا به مدت سه روز اجرا خواهد داشت.