کارگاه آموزشی شناخت ریتم

۰۶اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی شناخت ریتم با حضور فرهاد بادپا
مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی برگزار می‌کند

برگزاری کارگاه آموزشی شناخت ریتم با حضور فرهاد بادپا

کارگاه آموزشی «شناخت ریتم» با حضور فرهاد بادپا پنجشنبه ۱۴ اسفند در مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی به صورت مجازی و رایگان برگزار می‌شود.