کارگاه آموزشی شناخت ریتم

06اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی شناخت ریتم با حضور فرهاد بادپا
مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی برگزار می‌کند

برگزاری کارگاه آموزشی شناخت ریتم با حضور فرهاد بادپا

کارگاه آموزشی «شناخت ریتم» با حضور فرهاد بادپا پنجشنبه ۱۴ اسفند در مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی به صورت مجازی و رایگان برگزار می‌شود.