پیام تسلیت امراه به مرتضی پاشایی

۰۱آذر
عکس؛

عکس؛

موج ارسال پیام‌های تسلیت برای درگذشت مرتضی پاشایی، به ستارگان موسیقی ترکیه رسید.