پریسا قهرمانی

۱۹اردیبهشت
یادداشتی از پریسا قهرمانی

یادداشتی از پریسا قهرمانی

آشنایی من با محسن چاوشی از آلبوم های به اصطلاح زیرزمینی او آغاز شد. نسل من در آن روزها به این دلیل با کارهای چاوشی ارتباط خوبی برقرار کرد که او با توجه به ویژگی های صدایی که داشت، دردها و رنج های آن روزگار را بیان می کرد.