پدرام شریفی

۲۲شهریور

توضیح بازیگر «همگناه» درباره عکسی از او که در فضای مجازی منتشر شده است

توضیح بازیگر «همگناه» درباره عکسی از او که در فضای مجازی منتشر شده است

۲۷بهمن

رونمایی از گریم پدرام شریفی و احسان کرمی در هم‌گناه

رونمایی از گریم پدرام شریفی و احسان کرمی در هم‌گناه