نیکزاد میرزایی

13شهریور
اولین اثر نیکزاد میرزایی و سینا شیشه

اولین اثر نیکزاد میرزایی و سینا شیشه

آلبوم شهر آرمانی اولین اثر نیکزاد میرزایی و سینا شیشه، از سوی مؤسسه آوای حنانه منتشر شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر، می توان آنرا از طریق سایت ریتمو بصورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.