نور محمد درپور

22اسفند
به روایت زنده یاد «نور محمد درپور»

به روایت زنده یاد «نور محمد درپور»

آلبوم موسیقی «دردانه» به روایت زنده یاد «نور محمد درپور»، از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر، می توان آنرا از طریق سایت «ریتمو»، بصورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.