نوروز امروز

06فروردین
با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت «موسیقی ایرانیان»

با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت «موسیقی ایرانیان»

موزیک ویدئو «نوروز امروز» اثری از گروه «بچه های ایران» به کارگردانی «سیاوش خواهانی» منتشر و در دسترس مخاطبین قرار گرفت.
+به زودی نیز قطعه «مرگ فرشته» که برای کودکان کار اجرا شده است، از همین گروه منتشر خواهد شد.