نماهنگ خانه پدری

۰۷اسفند
نماهنگ «خانه پدری» با روایت حمید برقعی
ویژه میلاد امیرالمومنین

نماهنگ «خانه پدری» با روایت حمید برقعی

نماهنگ خانه پدری با روایتی از سیدحمیدرضا برقعی روز پدر منتشر شد.