نماهنگ خانه پدری

07اسفند
نماهنگ «خانه پدری» با روایت حمید برقعی
ویژه میلاد امیرالمومنین

نماهنگ «خانه پدری» با روایت حمید برقعی

نماهنگ خانه پدری با روایتی از سیدحمیدرضا برقعی روز پدر منتشر شد.