نغمه های سکوت

20فروردین
به سرپرستی و آهنگسازی نگار دستمالچی و خوانندگی دانیال معمارنژاد

به سرپرستی و آهنگسازی نگار دستمالچی و خوانندگی دانیال معمارنژاد

تازه ترین کنسرت گروه «نغمه های سکوت» به سرپرستی و آهنگسازی نگار دستمالچی و خوانندگی دانیال معمارنژاد ۳۱ فروردین ماه در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می شود. این کنسرت در دستگاه همایون و آواز اصفهان اجرا می شود و قرار است قطعاتی چون پیش درآمد، آواز درآمد «جامه دران حصار»، «سوز و گداز»، «لیلی و […]