نشست هم اندیشی

29تیر
اهالی موسیقی به سازمان توسعه تجارت ایران می‌روند

اهالی موسیقی به سازمان توسعه تجارت ایران می‌روند

نخستین نشست هم‌اندیشی هنرمندان موسیقی روز سه شنبه اول مرداد در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌شود.