نشست هم اندیشی

۲۹تیر
اهالی موسیقی به سازمان توسعه تجارت ایران می‌روند

اهالی موسیقی به سازمان توسعه تجارت ایران می‌روند

نخستین نشست هم‌اندیشی هنرمندان موسیقی روز سه شنبه اول مرداد در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌شود.