نشست خبری حافظ ناظری

17مرداد
نشست خبری کنسرت آلبوم «ناگفته» برگزار شد

نشست خبری کنسرت آلبوم «ناگفته» برگزار شد

«حافظ ناظری» خواننده و آهنگساز آلبوم «ناگفته» در تازه ترین نشست خبری خود درباره جزئیات کنسرت این آلبوم و ابهام در حضور نوازندگان جهانی این کنسرت توضیحاتی را ارائه داد.
+همیشه نیروی بزرگی به من کمک می کرد که راه دشوار را ادامه دهم تا بتوانم بر اساس آن حرف متفاوت تری را بیان کنم
+برگزاری تعداد زیاد کنسرت کار را تبدیل به بیزینس می کند و روح و جسم هنری یک فعالیت هنری را از بین می برد
+تصمیم داریم این بار به هر طریق که شده کنسرت را در ایران برگزار کنیم و امیدواریم اسطوره های بین المللی موسیقی دنیا که برای این کنسرت مدنظرمان قرار دارند این بار به ما بپیوندند

09اسفند
نشست خبری آلبوم «ناگفته» برگزار شد

نشست خبری آلبوم «ناگفته» برگزار شد

«حافظ ناظری» در نشست خبری آلبوم «ناگفته» به برخی انتقادهایی که به تبلیغاتی درباره آثارش می‌شود، پاسخ داد.
+برای انتشار این آلبوم و سختی هایش کتاب می نویسم
+رسانه ها مقصر بودند