نشان درجه یک هنری

02شهریور
رضا حسینی بقانام، نوازنده جوان تبریزی نشان درجه‌ یک هنری گرفت

رضا حسینی بقانام، نوازنده جوان تبریزی نشان درجه‌ یک هنری گرفت

نوازنده‌ی جوان تبریزی، نشان درجه‌ی یک هنری را از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

02خرداد
سیمون آیوازیان نشان درجه یک هنری گرفت
بررسی ۱۱ پرونده آموزشی

سیمون آیوازیان نشان درجه یک هنری گرفت

نخستین جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه های آزاد موسیقی در سال جدید با حضور اعضای شورا یکشنبه دوم خرداد برگزار شد.