نخستین جشنواره موسیقی و شعر کاراته

12مهر
نخستین جشنواره موسیقی و شعر کاراته برگزار می شود
با ابتکار سبک wmmf و همکاری فدراسیون کاراته

نخستین جشنواره موسیقی و شعر کاراته برگزار می شود

یک جشنواره موسیقی و شعر در موضوع ورزش رزمی کاراته با همراهی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.