موسیقی در پیشا تاریخ

۱۱خرداد
کتاب «موسیقی در پیشا تاریخ» نوشته‌ی سیاوش دمیریان منتشر می‌شود
توسط انتشارات ادبیات نمایشی

کتاب «موسیقی در پیشا تاریخ» نوشته‌ی سیاوش دمیریان منتشر می‌شود

کتاب «موسیقی در پیشا تاریخ» نوشته‌ی سیاوش دمیریان (نوازنده‌ی پیانو) شامل ۱۳۰ صفحه و هشت فصل به زودی از سوی انتشارات ادبیات نمایشی منتشر می‌شود.