موسیقی در خراسان جنوبی

۰۹آذر
رقص محلی هر قوم ریشه درگذشته تاریخی آن دارد

رقص محلی هر قوم ریشه درگذشته تاریخی آن دارد

ریتم‌های پنج ضربی(سه تایی و دوتایی) متداول در این منطقه دارای ویژگی‌های خاص خود است و در دیگر نقاط ایران مرسوم نیست.  در منطقه قهستان و بیرجند ترانه‌ها و آوازهای زیبا و حماسی‌ترین رقص‌ها و آهنگ‌های سازی و آوازی رواج دارد. سازهای محلی بیرجند عبارتند از دهل، سرنا (ساز)، دایره و نی که معمولا توسط […]