منوچهر سهیلی

17مهر
نوشته منوچهر سهیلی

نوشته منوچهر سهیلی

کتاب «ساز شکسته» نوشته منوچهر سهیلی با موضوع «آثار جاویدان استاد مهدی خالدی» منتشر شد. منوچهر سهیلی درباره انتشار این کتاب می‌گوید: احساس مسئولیت نسبت به حفظ موسیقی اصیل ایرانی که در چهار دهه گذشته به میزان چشمگیری از مسیر خود خارج شده و مورد تهاجم انواع دیگر از موسیقی و همزمان کم‌لطفی برخی افراد […]