منطقه سمنان

13مهر
‌دکتر پویان آزاده خبر داد:

‌دکتر پویان آزاده خبر داد:

رئیس دانشگاه جامع هنر و موسیقی سمنان از تاسیس نخستین دانشگاه جامع هنر و موسیقی شرق کشور در استان سمنان خبر داد.