مسعود شاه محمدی

28آذر
با ایفای نقش در نمایش «قدم‌زدن با اسب»

با ایفای نقش در نمایش «قدم‌زدن با اسب»

«فرمان فتحعلیان» و «نیکی مظفری» در نمایش «قدم‌زدن با اسب» به کارگردانی مسعود شاه محمدی به ایفای نقش می‌پردازند.