مسابقه خوانندگی افغان ها

۰۶اسفند
تشریح جزئیاتی از مسابقه خوانندگی افغان ها در آی فیلم
با نام نواهنگ

تشریح جزئیاتی از مسابقه خوانندگی افغان ها در آی فیلم

تهیه کننده مسابقه خوانندگی «نواهنگ» که برای شبکه تلویزیونی آی فیلم تولید می شود، طی گفت و گویی به ارائه توضیحاتی درباره این برنامه در شبکه ویژه فارسی زبانان پرداخته است.