مسابقه تصویرگری نمایشگاه بین المللی کتاب کودک شانگهای چین

02مهر
پس از بررسی هیات داوران پنج نفره

پس از بررسی هیات داوران پنج نفره

دو تصویرگر ایرانی در مرحله فینال مسابقه فرفره طلایی چین