مسابقه تصویرگری نمایشگاه بین المللی کتاب کودک شانگهای چین

۰۲مهر
پس از بررسی هیات داوران پنج نفره

پس از بررسی هیات داوران پنج نفره

دو تصویرگر ایرانی در مرحله فینال مسابقه فرفره طلایی چین