مرحله مقدماتی داوری پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

۲۳شهریور
مرحله مقدماتی داوری پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان آغاز شد
با حضور اساتید برجسته موسیقی ایران

مرحله مقدماتی داوری پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان آغاز شد

داوری مرحله مقدماتی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پس از دریافت حدود ۲۵۰۰ اثر، به دو صورت حضوری و مجازی آغاز شد.