محله خاموشان

۰۴مهر
از طریق سایت «موسیقی ایرانیان»

از طریق سایت «موسیقی ایرانیان»

گروه «داماهی» اولین قطعه خود با نام «محله خاموشان» را منتشر و در دسترس مخاطبین قرار داد. در ادامه این قطعه را با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت موسیقی ایرانیان آنلاین بشنوید و دانلود کنید.
+این گروه در پروژه موسیقایی «دو-رِ-می-فا-صلح» در برزیل تشکیل شد‍!