لی لی حوضک

02اسفند
اولین آهنگ گروه موسیقی «سی کُرُن» منتشر شد

اولین آهنگ گروه موسیقی «سی کُرُن» منتشر شد

تصنیف «لی لی حوضک»، به عنوان اولین آهنگ گروه موسیقی «سی کُرُن» به سرپرستی و آهنگسازی «کاوه آهنگرانی» و خوانندگی «قربان نجفی» منتشر شد.