قطعه ملت عشق

۰۶اسفند
آنلاین بشنوید و دانلود کنید

آنلاین بشنوید و دانلود کنید

قطعه «ملت عشق» با صدای «روزبه نعمت اللهی» و تنظیم «پیام قربانی»، پس از دریافت مجو (۰۱۶۴۷/ق/۹۶/۱۱ – کتابخانه ملی: ۱۹۹۷۷و)، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفت.