فیلم درخت گردو

15بهمن

چرا پیمان معادی به جشنواره فجر نیامد؟

چرا پیمان معادی به جشنواره فجر نیامد؟

15بهمن

گریه مهران مدیری در هنگام تماشای فیلم «درخت گردو»

گریه مهران مدیری در هنگام تماشای فیلم «درخت گردو»