فصلنامه نگاه نو

۰۱دی
«نگاه نو» به داریوش طلایی رسید

«نگاه نو» به داریوش طلایی رسید

شماره ۱۱۹ فصلنامه «نگاه نو» با بخش ویژه موسیقی کلاسیک ایرانی با عکس روی جلد داریوش طلایی، موسیقی‌دان و نوازنده تار و سه‌تار منتشر شد.