فریدون خشنور

۱۶مهر
فریدون خشنود: دو قطعه با صدای سیدجمال ساداتیان ضبط کرده ایم!

فریدون خشنود: دو قطعه با صدای سیدجمال ساداتیان ضبط کرده ایم!

فریدون خشنود آهنگساز با سابقه کشور که اثر جاویدان وخاطره انگیز «ایران،ایران» را در کارنامه کاری خود دارد در گفتگو با ما از تازه ترین کارهای شرکت «پنچ برگ هنر» خبر داد.