فرهنگ،پیام تسلیت،سینما،جمشید مشایخی

۱۴فروردین

پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درگذشت «جمشید مشایخی»

پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درگذشت «جمشید مشایخی»