غلامحسين اميرخاني

۱۱دی
سنگ مزار محمدرضا شجریان نصب شد

سنگ مزار محمدرضا شجریان نصب شد

همایون شجریان با انتشار تصویری از سنگ مزار پدرش، خبر نصب آن را اعلام کرد.