غزه

۳۰خرداد
درام نوازی بر ویرانه های جنگ
هنرمند فلسطینی دل کودکان را با موسیقی زنده می کند

درام نوازی بر ویرانه های جنگ

محمد نبهان؛ نوازنده موسیقیِ عرب با بهره گیری از چوب درام و همراهی کودکان غزه در میان خرابه های جنگ موسیقی کار می کند.

۱۱خرداد
سایمون کاول نیز به خشونت ها در غزه واکنش نشان داد
دست رد برنامه ساز انگلیسی به سینه صهیونیست ها

سایمون کاول نیز به خشونت ها در غزه واکنش نشان داد

سایمون کاول؛ برنامه‌ساز معروف انگلیسی، از داوری در فصل جدید یک برنامه استعدادیابی برای رژیم اشغالگر قدس انصراف داد.

۲۰آبان

ماجرای عکس برگزیده گاردین

عطف به ماسبق شدن سمبل آزادی هم حکایت غریبی است؛ یک نقاشی از کشور «مهدِ آزادی» الهام‌بخش ساخت «تندیس آزادی»ای است که در کشور مدعیِ آزادی نصب شده؛ کشوری که دهه‌هاست با حمایت از یک رژیم اشغالگر، آزادی میلیون‌ها انسان را سلب کرده و در این میان، تصویر جوانی که برای آزادی مبارزه می‌کند، شده […]