علی عبدالمالكی

۰۸خرداد

کنسرت علی عبدالمالکی

گروه موسیقی علی عبدالمالکی در تهران به روی صحنه می رود.