علي ترابی

۲۰مرداد
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران خبر داد

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران خبر داد

پس از اتمام فراخوان هفتمین جشنواره موسیقی جوان، ۷۵۰ اثر از هنرمندان جوان سراسر کشور برای حضور در این دوره از جشنواره اعلام آمادگی کرده اند.