عباس زارع

۲۱فروردین
خسارت ۲۵۰ میلیاردی کرونا به فرهنگ و هنر مازندران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خبر داد

خسارت ۲۵۰ میلیاردی کرونا به فرهنگ و هنر مازندران

 «عباس زارع» از خسارت ۲۵۰ میلیارد ریالی به حوزه فرهنگ و هنر این استان خبر داد.