عاشقانه های پاپ

26فروردین
به رهبری ارکستر رضا تاجبخش

به رهبری ارکستر رضا تاجبخش

تعدادی از خوانندگان موسیقی پاپ به رهبری ارکستر رضا تاجبخش کنسرت «عاشقانه های پاپ» را در تالار وزارت کشور اجرا می کنند.