عاشقانه های پاپ

۲۶فروردین
به رهبری ارکستر رضا تاجبخش

به رهبری ارکستر رضا تاجبخش

تعدادی از خوانندگان موسیقی پاپ به رهبری ارکستر رضا تاجبخش کنسرت «عاشقانه های پاپ» را در تالار وزارت کشور اجرا می کنند.