صدف ۱۸ هزار ساله

22اسفند
صدف ۱۸ هزار ساله کشف شده، ساز بادی بوده است
نتیجه یک پژوهش در فرانسه

صدف ۱۸ هزار ساله کشف شده، ساز بادی بوده است

دانشمندان می‌گویند یک قطعه صدف حلزونی متعلق به دوران ماقبل تاریخ که پیش از این در جنوب فرانسه کشف شده، به عنوان آلت موسیقی به کار می‌رفته است.