شهریار صیقلانی

02مهر
نماهنگ «اتاق» از شهریار صیقلانی منتشر شد | آنلاین ببینید

نماهنگ «اتاق» از شهریار صیقلانی منتشر شد | آنلاین ببینید

شهریار صیقلانی طی همکاری دوباره با حمزه یگانه اثر «اتاق» را تولید کرده که نماهنگ آن نیز به تازگی منتشر شده است.