سید محمود دعایی

۱۸مهر
روایت سید محمود دعایی از استاد شجریان | ببینید

روایت سید محمود دعایی از استاد شجریان | ببینید

سید محمود دعایی که امروز نماز بر پیکر استاد محمدرضا شجریان اقامه کرد، گفت: استاد شجریان بسیار فروتن بود.

۲۸خرداد

عکس | دعایی دست نصیریان را بوسید

عکس | دعایی دست نصیریان را بوسید