سید احمد حلی

۰۵اردیبهشت
سیداحمد حلی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی درگذشت
بر اثر ابتلا به کرونا؛

سیداحمد حلی خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی درگذشت

احمد حلی از خوانندگان پیشکسوت موسیقی ایرانی بامداد روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه بر اثر ابتلا به کرونا دار فانی را وداع گفت.