سیداحمد حلی

۰۵اردیبهشت
مدیرکل دفتر موسیقی درگذشت احمد حلی را تسلیت گفت
در قالب یک پیام

مدیرکل دفتر موسیقی درگذشت احمد حلی را تسلیت گفت

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت سیداحمد حلی پیشکسوت موسیقی ایرانی را تسلیت گفت.